Φωτοβολταϊκα

Iliofar Φωτοβολταϊκά

Στις μέρες μας που το κόστος των περιορισμένων ορυκτών καυσίμων έχει φτάσει στα ύψη και η πυρηνική ενέργεια αποδεικνύεται ανεπαρκής να μας παρέχει ένα ασφαλές μέλλον, η ανάγκη για στροφή στις ανεξάντλητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επιτακτική.

Η ανάγκη αυτή βαραίνει όλους μας και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο  ο οποίος  θα μπορέσει να  μας αποδώσει  τα μέγιστα δυνατά περιβαλλοντικά  και  οικονομικά οφέλη.

Με το ειδικό πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, που καθορίστηκε σύμφωνα με το φΕΚ 1079/Β/04.06.2009,  ο κάθε ένας μας τώρα πια μπορεί να κερδίσει ένα σταθερό εισόδημα από 4000 εως και 8000 Ευρώ το χρόνο ανάλογα με το σύστημα που θα εγκαταστήσει στην στέγη ή το δώμα του σπιτιού του. 

Η εταιρεία ILIOFAR, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το εξειδικευμένο προσωπικό, που απαρτίζεται από έμπειρους μηχανικούς και τεχνίτες, έκανε την είσοδο της στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μετά από την σύναψη νέων  σημαντικών συνεργασιών με εταιρείες κατασκευής inverters και φωτοβολταϊκών πανέλ, είναι σε θέση να παρέχει σε ανθρώπους με όραμα την  ευκαιρία  να βοηθήσουν το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα  να έχουν ένα σημαντικό εισόδημα που θα διευκολύνει την καθημερινότητα τους.

Γενικές πληροφορίες 

Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά ; 

Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς που παρουσιάζουν το φωτοβολταϊκό φαινόμενοΗ Φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ που αποτελούνται από μια σειρά ηλιακών κυττάρων που περιέχουν ένα φωτοβολταϊκό υλικό. 

Οι τύποι φωτοβολταικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται είναι μονοκρυσταλλικού πυριτίουπολυκρυσταλλικού πυριτίου άμορφου πυριτίου τελλουριούχο κάδμιο , και χαλκού ινδίου γάλλιο σεληνιούχο / σουλφίδιο. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κατασκευή των ηλιακών κυψελών και φωτοβολταϊκών συστοιχιών, η τεχνολογία στον τομέα αυτο έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα φωτοβολταϊκά, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστα, πρέπει να ακολουθούν τις κατάλληλες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από διεθνή πρότυπα και καλύπτονται από οργανισμούς. Βασικά πρότυπα που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις  CE είναι τα εξής:

VDE IEC 61215, IEC 61730  και σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί τα φωτοβολταϊκά πάνελ που χρησιμοποιεί η εταιρεία ILIOFAR.

Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: (+30) 210 2465 298, (+30) 210 2400 680, info@iliofar.grΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Φυτά 18, Αχαρναί, Αθήνα